ALUMINIUM

Charakterystyka

Aluminium (glin techniczny) jest metalem lekkim. Jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1° C. Czyste aluminium wykazuje się wysoką plastycznością, dużą odpornością na korozję.

Zastosowanie

Czyste aluminium jest szeroka stosowanym materiałem w przemyśle. Z aluminium produkuje się m.in. Urządzenia spożywcze, opakowania spożywcze, folie, aparaturę chemiczną, elementy elektryczne i elektroniczne. Jest wykorzystywane także do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali.
Jako materiał konstrukcyjny wykorzystywane są stopy aluminium. Dodatki stopowe oraz odpowiednia obróbka cieplna stopów pozwala nawet kilkakrotnie zwiększyć wytrzymałość oraz twardość materiału. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, stoczniowym, samochodowym, chemicznym, spożywczym i budownictwie.

Obecnie, pojęcie konstrukcji z aluminium w budownictwie zawiera cały szereg wyrobów: bloki okienne, wewnętrzne instalacje, witraże, konstrukcje ze “szkła i aluminium” pozwalające wcielić najśmielsze marzenia architekta o wykorzystaniu światła i metalu w stworzeniu futurystycznej wizji. U nas takie konstrukcje na obecnym etapie są bardziej popularne w budownictwie niemieszkalnym (budowle użyteczności publicznej, banki, hotele, centra handlowe), chociaż można prześledzić tendencję do przeniknięcia konstukcji z aluminium do kompleksów mieszkalnych, zwłaszcza w budynkach, na parterze których planowane są pomieszczenia pod sklepy albo biura. Należy podkreślić, że konstrukcje z wykorzystaniem profili aluminiowych są estetyczne i długowieczne, o praktycznie bezgranicznych możliwościach architektonicznych rozwiązań. Do innych zalet aluminium należą możliwość wykorzystania w szerokim przedziale temperatur, wysoka sprężystość, aluminium nie koroduje i można na takie konstrukcje zastosować dowolną farbę.

ZALETY

Wśród rodzajów profili aluminiowych można wyróżnić:

  • płaskowniki
  • teowniki
  • kątowniki
  • ceowniki
  • pręty okrągłe, kwadratowe, prostokątne
  • rury okrągłe, kwadratowe, prostokątne

Wszystkie dostępne są w NASZYMM SKLEPIE.

Produkty z tej samej kategorii: ALUMINIUM
Zobacz więcej